• .

 • .

 • .

 • .

 • .

Etapele programului

 

 1. Identificarea si selectarea grupului tinta. Solicitantul si Partenerul vor recruta 500 de studenti din cadrul universitatii, anul II, III si IV-ciclul de Licenta, specializari economice si juridice si master-specializari economice, studenti care vor beneficia atat de consiliere, cat si de instruire practica, in concordanta cu specializarile pentru care se pregatesc.
 2. Elaborarea de materiale care sa vina in sprijinul activitatii de consiliere si orientare profesionala a studentilor.
 3.  Furnizarea propriu-zisa a activitatilor de consiliere si orientare profesionala, care permit o decizie informata a 500 de studenti privind insertia pe piata muncii sau continuarea studiilor. Dupa recrutarea grupului tinta activitatea se va implementa de specialisti in consiliere si orientare profesionala, desemnati de subcontractor. Se vor aborda urmatoarele subiecte: tehnici de cautare a unui loc de munca, elaborarea unui CV cu impact; elaborare scrisoare de intentie; jocuri de rol pentru interviul de angajare; alte aspecte de dezvoltare personala si rute profesionale, planificarea carierei, dezvoltarea carierei prin continuarea studiilor potrivite profilului fiecarui student.
 4. Organizare si desfasurare vizite de studiu/ excursii tematice pentru studenti, ca suport pentru consiliere si orientare profesionala.
 5. Evaluarea activitatii de consiliere si intocmirea unui raport.
 6. Organizarea stagiilor de practica.
 • 6.1. Identificarea partenerilor de practica si informarea studentilor asupra acestora. Solicitantul cu ajutorul universitatii partenere (organizatorul de practica) va identifica si selecta agentii economici/ institutiile ce vor avea rol de parteneri de practica (aprox. 25) si va negocia cu acestia conditiile de desfasurare a stagiului de practica, in conformitate cu planul de invatamant.
 • 6.2. Incheierea conventiilor de practica. Partenerii de practica vor semna conventia cadru privind efectuarea stagiului de practica, conf. Ordinului MECT nr. 3955/2008. Vor reitera conditiile de desfasurare a stagiilor si de evaluare a rezultatelor obtinute de studenti, vor recapitula obiectivele educationale in conformitate cu prezenta propunere de proiect.
 • 6.3. Repartizarea celor 470 de studenti in grupe de practica. Repartizarea studentilor in grupe de practica se va realiza de catre responsabilii cu Centrele de Practica, impreuna cu tutorii de pactica (desemnati de partenerii de practica), pentru a respecta programul de studiu al studentilor si planul de invatamant.
 • 6.4.Crearea/tiparirea/multiplicarea/distribuirea materialelor suport pentru stagiile de pregatire practica a studentilor. Notiunile de teorie fiind deja insusite de catre studenti, nu este nevoie de o repetare a acestora. Suportul pentru fiecare specializare va contine doar o trecere in revista a temelor, a modului de lucru si a obiectivelor educationale pentru fiecare tema, raportat la curricula de practica existenta. Se vor crea si multiplica fise de observatie de catre cadrele didactice supervizoare, pentru evaluarea pe parcurs a fiecarui student, se vor realiza caiete de practica. 
 • 7. Desfasurarea propriu-zisa a stagiului de practica pentru cei 470 de studenti, conform conventiei cadru, sub indrumarea si supervizarea tutorilor si a responsabililor cu Centrele de Practica. Stagiul de practica se va desfasura comasat, pe parcursul a 3 saptamani, 6h/zi de practica (90 de ore).
 • 8. Organizarea unor concursuri-subactivitate complementara stagiilor de practica. Se vor organiza concursuri, in anul 2 de implementare,  in cadrul carora se vor acorda 16 premii pentru performante deosebite.
 • 9. Evaluarea rezultatelor obtinute de studenti in cadrul stagiilor de pregatire practica. Va exista o evaluare intermediara a progresului studentilor pe durata stagiului si o evaluare finala a fiecarui student, care se va realiza sub coordonarea responsabililor cu Centrele de Practica. La finalul stagiului, tutorele elaboreaza un raport, pe baza evaluarii nivelului de dobandire a competentelor de catre practicant. Rezultatul acestei evaluari va sta la baza notarii practicantului de catre cadrele didactice, alaturi de proiectul de practica si alte metode de evaluare.
 • 10. Schimb de experienta si diseminare de bune practici privind stagiile de pregatire practica. Diseminarea presupune: vizite la alti agenti economici, organizarea a 2 mese rotunde, a 2 workshopuri cu reprezentantii mediului de afaceri/mediului academic la finele fiecarui an de implementare. Aceste intalniri au rolul de a imbunatati metodele de lucru ale echipei de implementare, de a populariza in randul altor agenti economici, rezultatele acestui proiect si de a crea premise pentru insertia profesionala a 10% dintre studenti.
 • 11. Dezvoltarea unor parteneriate pentru desfasurarea stagiilor de pregatire practica pentru studenti. Scopul subactivitatii: de a dezvolta o legatura durabila intre mediul de afaceri, grup tinta, universitatea partenera si alte unitati de invatamant superior din regiune. Se urmareste si crearea unui spatiu virtual (platforma, forum, newsletter, etc) ca suport pentru centrele de practica la care sa aiba acces atat studentii si universitatile, cat si firmele angajatoare si care sa reprezinte un instrument de asigurare a sustenabilitatii proiectului.
 • 12. Activitate inovatoare-Organizarea si functionarea unei intreprinderi simulate, conform metodologiei stabilite de ROCT.
 • - Organizarea spatiului si a documentelor pentru intreprinderea simulata.
 • - Functionarea si dezvoltarea intreprinderii simulate. Intreprinderea va functiona conf.metodologiei ROCT, dupa modelul unei organizatii reale cu profil economic, care actioneaza pe o piata competitiva si dinamica. 30 de studenti master-specializari economice vor exersa timp de 2 semestre, lucrul in echipe, pe departamente, vor intelege modul de comunicare si fluxul documentelor dintre departamente distincte, vor invata sa delege, cat si sa isi asume responsabilitati, vor lucra cu documente financiare (cu scop didactic), vor aprofunda cunostinte economice, juridice si abilitati sociale necesare intr-o firma reala, formandu-si aptitudini, deprinderi si competente care pot fi aplicate in toate domeniile economice si in toate pozitiile structurilor organizatorice din cadrul unei intreprinderi.