• .

  • .

  • .

  • .

  • .

Rezultate anticipate

Activitati de organizare, implementare la un potential loc de munca, monitorizare, evaluare a stagiilor de pregatire practica pentru 470 studenti, prevazute in curriculumul obligatoriu:

- 500 studenti -Licenta si Master, selectati pt a beneficia de consiliere profesionala (dintre care 470 stagii de practica si 30 IS): 100 la specializari economice, astfel: 70 la Licenta si 30 la Master  si 400 studenti - Juridic.

- 1 set de materiale informative, teste proiective, fise, pt desfasurarea activitatii de consiliere- elaborate de catre furnizor si aprobate de catre S.

- 500 de studenti (Licenta+Master) vor beneficia de consiliere si orientare profesionala pentru o decizie informata si intierea unui traseu profesional optim.

- cate 2 vizite de studiu tematice (a cate 2 zile), pentru 100 de studenti din grupul tinta.

Activitati de organizare, implementare la un potential loc de munca, monitorizare, evaluare a stagiilor de pregatire practica pentru 470 studenti, prevazute in curriculumul obligatoriu:

- min 25 parteneri de practica identificati, indeplinind standardele necesare pt a oferi studentilor o experienta reala de invatare

- min 10 intalniri de prezentare in fata studentilor, pt identificarea asteptarilor grupului tinta

- min 25 conventii de practica semnate, conform Ordin MECT 3955/2008, cu agenti economici, institutii, organizatii angajatoare din domeniul economic/juridic, cu stipularea conditiilor exacte de desfasurare a stagiilor de practica (obligatii, program, beneficii)

- 470 studenti repartizati in grupe, cu respectarea planului de invatamant, cat si a programului de studiu al studentilor, dupa cum urmeaza: an 1 de implementare – Juridic (400); anul 2 de implementare - specializari economice (70) - 1 orar zilnic de practica pentru fiecare grupa, realizat de catre cadrele supervizoare impreuna cu tutorii.

- 1 suport cu obiectivele de instruire practica, pentru fiecare specializare, respectand curricula de practica existent (realizate de catre cei 2 Responsabili cu curricula)

- 470 de fise de observatie create pe parcursul stagiilor, pentru evaluarea studentilor pe parcurs

- 1 model de caiet de practica

- 70 de studenti de la specializarile economice vor parcurge stagii de pregatire practica a cate 90 de ore, pe specializarea aleasa; 400 de studenti de la Juridic vor parcurge stagii de pregatire practica a cate 90 de ore;

- 4 concursuri pentru stimularea performantelor si pentru recompensarea celor mai buni studenti practicanti - acordarea a 16 premii I,II,III a 1500/1300/1100 lei/student.

- 470 de rapoarte de evaluare finala pentru fiecare student, realizate de tutori

- 470 de studenti evaluati la final: notarea lor, acordarea certificatelor de practica cu mentionarea creditelor obtinute (ex: 3 credite transferabile Economie)

- 470 fise de feedback completate pentru aprecierea gradului de satisfactie a studentilor.

- 4 vizite, 2 mese rotunde si 2 workshop-uri organizate (una an1/ una an 2 de implementare), cu rolul de a corela curricula cu realitatea organizatiilor angajatoare, pentru intalnirea cererii cu oferta.

- min 30 agenti economici participanti la workshopurile de diseminare, cu scopul imparatasirii experientelor comune si a imbunatatirii metodelor de lucru.

- 1 modul online postat pe portalul web, prin care sa continue comunicarea dintre studenti-universitati-mediul de afaceri, minim 3 ani dupa terminarea proiectului

-1 eveniment lansare a parteneriatului extins, cu min. 50 invitati relevanti.

-1 sala amenajata si dotata in cadrul universitatii partenere (o parte din resurse fiind puse la dispozitie de P), pt functionarea intreprinderii simulate cu profil economic (cu respectarea standardelor minime functionare ale ROCT, d.p.d.v logistic); 30 studenti-Master (specializari economice), cooptati in IS;

–1 certificat constituire emis si publicat online de ROCT; 30 de studenti vor lucra pe departamente distincte, in IS, conf. ROCT, timp de 2 semestre; fiecare student va beneficia de min 4 ore/sapt, sub indrumarea unuia dintre Responsabilii cu IS (prin rotatie)