• .

  • .

  • .

  • .

  • .

Obiectiv general: 

 

Corelarea, consolidarea si aplicarea cunostintelor acumulate de catre 500 de studenti inmatriculati in sistemul national de invatamant, din domeniile economic si juridic, prin activitatea practica aferenta specializarii, ca o prima etapa in dezvoltarea carierei lor si cresterea gradului de cooperare intre mediul universitar si angajatorii din regiune.

 

Obiective specifice:

 

1. Cresterea relevantei rezultatelor invatarii si facilitarea tranzitiei de la studiu la viata activa pentru 500 de studenti (Licenta si Master), prin diversificarea oportunitatilor de stagii de practica prevazute ca obligatorii, la potentiale locuri de munca din jud Dolj (din mediul public sau privat), prin diversificarea activitatilor de consiliere profesionala, cat si prin metode inovatoare (intreprindere simulata);

 

2. Dezvoltarea unui parteneriat durabil intre mediul academic si mediul economic din jud. Dolj, prin adaptarea curriculei la cerintele pietei muncii, in vederea facilitarii unei tranzitii mai usoare de la studii la viata activa, pentru 500 de viitori absolventi de studii juridice si economice.