• .

  • .

  • .

  • .

  • .

Proiectul se adresează studenţilor de la facultăţi cu profil economic şi juridic, iar prin intermediul său se urmăreşte crearea unui spaţiu virtual ca suport pentru centrele de practică la care să aibă acces atât studenţii şi universităţile, cât şi angajatorii, pentru continuarea stagiilor de practică.  Acest lucru va fi posibil prin postarea unor subiecte pe forum, prin crearea unor pagini dedicate fiecărei specializari academice şi prin comunicarea online cu reprezentanţii mediului de afaceri. 
 
Proiectul este cofinanţat  din  Fondul  Social  European  prin  Programul  Operaţional  Sectorial  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 şi are o durată de implementare de18 luni. 
 
Obiectiv general al proiectului este corelarea, consolidarea şi aplicarea cunoştintelor acumulate de către 500 de studenţi înmatriculaţi în sistemul naţional de învăţământ, din domeniile economic şi juridic, prin activitatea practică aferentă specializării, ca o primă etapă în dezvoltarea carierei lor.
 
Grupul ţintă al proiectului este format din 500 de studenţi din judeţele Dolj şi Vâlcea, ce vor fi beneficiarii unor activităţi de consiliere şi orientare profesională şi de practică specializată în cadrul unor întreprinderi simulate, înfiinţate prin intermediul proiectului.