• .

  • .

  • .

  • .

  • .

Din activitatile proiectului:

- Activitati de dezvoltare, implementare, monitorizare si evaluare a serviciilor de consiliere si orientare profesionala a studentilor.

- Identificarea si selectarea grupului tinta. Solicitantul si Partenerul vor recruta 500 de studenti din cadrul universitatii, anul II, III si IV-ciclul de Licenta, specializari economice si juridice si master-specializari economice, studenti care vor beneficia atat de consiliere, cat si de instruire practica, in concordanta cu specializarile pentru care se pregatesc.

- Elaborarea de materiale care sa vina in sprijinul activitatii de consiliere si orientare profesionala a studentilor. Se vor aborda urmatoarele subiecte: tehnici de cautare a unui loc de munca, elaborarea unui CV cu impact; elaborare scrisoare de intentie; jocuri de rol pentru interviul de angajare; alte aspecte de dezvoltare personala si rute profesionale, planificarea carierei, dezvoltarea carierei prin continuarea studiilor potrivite profilului fiecarui student.

- Activitati de organizare, implementare la un potential loc de munca, monitorizare, evaluare a stagiilor de pregatire practica pentru 470 studenti, prevazute in curriculumul obligatoriu.