• .

  • .

  • .

  • .

  • .

Titlul proiectului:

 Sprijin pentru facilitarea tranziţiei de la studiu la piaţa muncii a studenţilor de la facultăţi cu profil economic şi juridic

DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE: 2.1

TIPUL PROIECTULUI: Regional

CLASIFICAREA DOMENIILOR: Urban

LOCAŢIA PROIECTULUI: Sud-Vest Oltenia, Valcea, Dolj

 OBIECTIVE ORIZONTALE ALE POS DRU:

- Egalitate de şanse

- Dezvoltare durabilă

- Inovaţie şi TIC

DURATA PROIECTULUI: 18 (în luni)