• .

  • .

  • .

  • .

  • .

 Sprijin pentru facilitarea tranziţiei de la studiu

    la piaţa muncii a studenţilor de la facultăţi

cu profil economic şi juridic

 POS DRU/161/2.1/G/139524

  

       Perioada implementarii: 6 mai 2014 - 5 noiembrie 2015

 

    

                                 

 

 

       Axa prioritară 2 "Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii"

       Domeniul major de intervenţie 2.1 "Tranziţia de la şcoală la viaţa activă "

        Benefeiciar: Asociaţia Societatea de Cercetare în Leadership, Management,

       Marketing şi Cultură Oraganizaţională

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeana, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro